Digital kultur i Sverige

Inom området digital kultur gömmer det sig massor av olika saker. Här handlar det exempelvis om vad den vanliga människan använder sig av för att finna den information de söker. Det handlar även om hur det går till att synas via digitala medier och hur allt detta hänger samman på ett sätt som gör att utformningen av ett budskap verkligen berör den som upptar informationen på det sätt som avsetts vid skapandet. Här finns det till och med speciella utbildningar som fokuserar på digital kultur och kommunikation. Den första utbildningen inom digital kultur som verkligen gav en examen inom detta ämne startade för första gången på Blekinge Tekniska Högskola.

Inom området digital kultur i Sverige handlar det mycket om just sociala medier samt hur olika författare använder bloggar för att skriva dikter. Naturligtvis är detta inte det ända som upptas för att få en examen inom detta område, utan här handlar det dessutom om en förståelse för digitala miljöer gällande bildkonst och sättet att uttrycka denna. Du får också en inblick i hur olika museer och kulturinstitutioner arbetar med digital media i sin verksamhet. Inom digital kultur sammankopplas dagens snabba teknikutveckling med olika kommunikationsformer och kulturella uttryck vilket hela tiden ställer nya krav på kommunikativ förmåga och teknik.

Nu är detta kanske inte din uppfattning av digital kultur, utan detta kommer mest för den enskildDigital Culturea personen betyda hur detta för sig på Internet och hur det påverkar ditt privatliv på detta plan. I det fallet kommer det då att handla mycket om social media och i vilka former det går att uttrycka sig där. Det bästa med sociala media är att både privatpersoner och företag kan ha nytta av detta och på så sätt skapa en digital kultur som verkligen fungerar på ett socialt och informativt sätt som bidrar till ökad kunskap.