Digital media och dess popularitet i Sverige

Det är ingen tvekan om att digitala media håller på att få en enorm popularitet, om det inte redan är så att de uppnått detta. här handlar det om en utveckling inom digital marknadsföring som gör det möjligt att genom just en kombination av digitala media och sociala media kunna filtrera sin målgrupp så att varje budskap kommer på ett exakt sätt till just den det berör. Naturligtvis leder detta till en popularitet hos alla de som använder digitala media för att sprida sina budskap och erbjudanden i Sverige, men är det verkligen likapopularity uppskattat hos alla de användare som detta skickas till?

Inom reklam och marknadsföring är detta alltid en fråga som ställs och något som hela tiden arbetas med att sätt upp regler för. Vad får du skicka via direkt reklam till olika människor? När det gäller nyhetsbrev är detta helt fastställt och du får som företagare inte skicka dessa till oregistrerade privatpersoner. När det gäller digitala media i kombination med sociala media är detta dock inte kontrollerbart och varje inloggad användare kan enkelt slussas vidare till sidor där det visa annonser och meddelanden som just de uppgivit att de har ett intresse för vid sin registrering.

Kanske är det just detta i kombination med att det är ett av de absolut billigaste och mest kostnadseffektiva sätten att marknadsföra sig som existerar idag. Som användare störs du heller inte märkbart av de olika reklaminslag eller annonser du får upp på de sidor du besöker, utan här brukar du efter några sekunder kunna välja att ta bort de inslag som kommer – eller helt enkelt välja att inte klicka på länken som visas. När det gäller digitala media grundar sig förmodligen populariteten i att det är ett mycket pricksäkert sätt att utföra en marknadsföringskampanj som då ger ett högre resultat än raka annonser.