Precis som med det mesta i samhället kommer det in politik i allt. Detta gör det också när det handlar om digital media. För det första används digital media mycket inom politik. Speciellt gäller detta när det handlar om ett valår. Dessa år spenderas det enorma summor för digital media som ska sprida just det budskap som alla de olika partierna står för. Det finns dock mycket annat inom digital media som har med politik att göra och det är alla de olika regler och lagar gällande utformningen av digital media. Här är det allt från vilseledande marknadsföring till etiska regler som står i centrum för vad som egentligen får produceras och uppvisas för allmänheten.

Av den anledningen har det blivit mycket tal om digital media inom politiken, vilket i och för sig kan vara något myckedigital media in politicst positivt. här handlar det då om att sätta upp de regler som gäller för att få marknadsföra sig via digitala media kanaler. Naturligtvis kommer den första och viktigaste regeln vara att den marknadsföring som görs inte få kränka en annan person efter juridisk form. Du får heller inte fara med vilseledande information, eller på ett sätt utan faktabaserad kunskap förtala andra produkter eller tjänster på marknaden.

Hur det kommer att bli i framtiden inom kopplingen mellan politik och digital media är mycket svårt att sia om. Här handlar det om ett så stort område som hela tiden utvecklas och uppstår i nya
former. Detta gör att allt inom politiken dessutom kommer att behöva hänga med när det gäller detta område. Hur det kommer att vara möjligt kommer vi alla att få se i takt med utvecklingen, men kommer det att se ut som tidigare kommer de politiska makthavarna och de normer som fastställs alltid att ligga steget efter utvecklings framfart på den digitala marknaden.