Digitala medier och upphovsrätt

Att blogga om digitala medier utan att nämna upphovsrätt kan kännas fel, så i det följande är det fildelning och upphovsrättsliga reglersom är i fokus. Fildelning är i sig inte olagligt, bara om det man delar är skyddat enligt upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser, och upphovsrättsinnehavaren inte har gett sitt tillstånd till fri delning. Om man har för avsikt att göra filmer, musik och kanske foton tillgängliga för alla är det således bara lagligt om upphovsmakaren uttryckt att det är okej.

CopyrightIdag finns program som gör att det inte går att dela till exempel musik som är skyddad enligt upphovsrätten. Tanken är att skyddade filer endast ska kunna spelas på den dator, surfplatta eller smartphone som användes när köpet gjordes. Debatten om huruvida fildelning skadar de artister som producerar musik eller inte har blåst över. Man kan säga att även om försäljningen minskade så ökade biljettförsäljningen till festivaler och livekonserter. Artister har många gånger själva använt fildelning i marknadsföringssyfte.

Upphovsrätt handlar i grund och botten om en avvägning m
ellan att skapa och konsumera. Den som är artist vill såklart ha betalt för sitt arbete, likväl som den som lyssnar vill kunna göra det när helst andan faller på. Ett sätt att komma undan problemet, i alla fall till viss del, kallas streaming, eller strömmade media på svenska. Filmer och musik kan göras tillgängliga efter det att man har betalat för ett abonnemang hos leverantören. Avgifterna betalas ofta månadsvis och är förhållandevis låga. Det har resulterat i att många konsumenter har valt detta sätt istället för att ägna sig åt illegal fildelning.

I detta sammanhang är det intressant att nämna fallet The Pirate Bay (TPB) och att de fick flera stämningar på sig på grund av fildelningsverksamhet. Det hela startade med en polisrazzia år 2006. Inte mindre än 50 poliser deltog och de lyckades beslagta ett stort antal servrar. Efter detta följde inte bara en utan flera rättegångar. Det är en lång historia som det går att finna mycket information om på Internet.